AVVISO ELEZIONI AMM.VE BALLOTTAGGIO 18-19 OTTOBRE 2020